Opcje przeglądania
Producent
Cena
 • od
  do
   

 

OSUSZANIE ADSORPCYJNE

 Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez pochłanianie jej przy pomocy materiałów higroskopijnych. Do osuszania tą metodą używa się osuszaczy adsorpcyjnych, których głównymi elementami są: obrotowy bęben (rotor) wraz z zespołem napędowym, wentylatory, nagrzewnica powietrza, filtr, obudowa oraz osprzęt.

Bęben wykonany jest najczęściej z odpowiednio wyprofilowanych blach aluminiowych (tworzących osiowe kapilary), których powierzchnia pokryta jest substancją higroskopijną. Taka konstrukcja powoduje znaczne zwiększenie powierzchni chłonącej wilgoć. Rotor napędzany jest silnikiem elektrycznym za pośrednictwem przekładni (najczęściej pasowej). Dzieli się on na sektor osuszający i regeneracyjny, w wyniku czego za rotorem otrzymuje się osuszone powietrze. Bęben obracając się powoduje, że zawilgocony materiał higroskopijny trafia do sektora regeneracyjnego, gdzie przez rotor przepływa gorące powietrze, odbierające wilgoć, która następnie wyrzucana jest na zewnątrz.

Dodatkową cechą rotora jest jego wysoka trwałość, możliwość mycia, zdolność do samooczyszczenia oraz zapobiegania rozwojowi bakterii. Ogromną zaletą tego typu osuszania jest możliwość osuszania powietrza bez jego schładzania oraz osuszanie powietrza o temperaturze poniżej 0 C. Z uwagi na mnogość zalet tej metody znajduje ona szerokie zastosowanie w przemyśle np. farmaceutycznym, spożywczym oraz w systemach klimatyzacyjnych.

Osuszanie adsorpcyjne:
1 - filtr; 2 -wilgotne powietrze; 3 - rotor (bęben); 4 - osuszone powietrze; 5 - wentylator; 6 - powietrze regeneracyjne;
7 - nagrzewnica; 8 - gorące powietrze regeneracyjne; 9 - wilgotne powietrze regeneracyjne

Zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych :

 

 

BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH

Podczas przechowywania surowca – zwykle są to granulki plastikowe w silosach – ważną rzeczą jest, aby zabezpieczyć go przed wchłanianiem wilgoci. Dodatkowo suche powietrze używane w transporcie pneumatycznym zapobiega zlepianiu się i zaklejaniu granulatu. Z pomocą osuszaczy firmy DST możesz kontrolować wilgotność na całej linii produkcyjnej.

Stosowanie osuszaczy adsorpcyjnych DST zapewnia

 • zwiększenie wydajności produkcji
 • niższe koszty napraw i konserwacji form wtryskowych i prowadnic
 • wysoka jakość produkowanych wyrobów
 • niezawodność działania urządzeń produkcyjnych

CHŁODNIE SKŁADOWE

Brak osuszania powietrza wdzierającego się do chłodni poprzez otwory przenośników taśmowych prowadzi do powstawania lodu oraz szronu na powierzchni towarów i maszyn, które w końcowych etapach uszkadzają te oraz sąsiednie urządzenia jak np. sensory optyczne.

Można temu zapobiec poprzez zainstalowanie urządzenia osuszającego, dzięki któremu do chłodni wchodzić będzie wyłącznie suche powietrze, które wytworzy znacznie zdrowsze środowisko pracy dla urządzeń oraz zatrudnionych i przyczyni się do wzrostu wydajności pracy, a przestoje dla odmrażania i czyszczenia ulegną znacznemu skróceniu.

 

DROŻDŻE

Jeśli chodzi o drożdże wiele zakładów produkcyjnych ma problemy z wilgocią. Co oznacza, że gdy ciepłe i wilgotne powietrze spoza otoczenia dostaje się wewnątrz maszyny często muszą być zatrzymane, ponieważ filtry powietrza są lepkie przez drożdże. Wilgotne powietrze może również przyczynić się do zbrylania się podczas ochładzania się. Ale suche powietrze gwarantuje jakość produkcji i pozwala na takie samo tempo produkcji mogą być utrzymywane przez cały rok.

Korzyści z używania osuzzacza przy produkcji drożdży jest wiele, niektóre przykłady:

 • stałe warunki produkcyjne przez cały rok
 • wilgoć nie odzyskuje się przy chłodzeniu produktu
 • Brak klejenia się produktu
 • Brak zatykania filtra
 • Odpowiednia jakość produktu
 • Nie ma potrzeby inwestowania w agregat chłodzący

 

 

ENERGETYKA

Problemy z zawilgoceniem powietrza w elektrowniach i elektrociepłowniach
Urządzenia znajdujące się w zakładach przemysłowych wymagają ochrony przed wilgocią. W izolowanych budynkach, wskutek np. parowania powierzchni wodnych dochodzi do wystąpienia wysokiej wilgotności powietrza. Proces kondensacji występuje tam, gdzie ciepłe powietrze styka się z powierzchniami pomp czy rur, przez które płynie zimna woda. Aby zapobiec występowaniu korozji poziom wilgotności względnej powinien być mniejszy niż 50%.

Rozwiązaniem jest zainstalowanie osuszacza
Osuszacz będzie kontrolował poziom wilgotności w jednym lub większej liczbie pomieszczeń według zadanych parametrów. Poprzez zastosowanie osuszania korozja i awarie pomp i maszyn mogą być w znacznym stopniu ograniczone. Prowadzi to również do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

 

 

LODOWISKA

Problem wilgoci w halach hokejowych
Wilgoć to nagminny problem w halach hokejowych. Lodowisko samo w sobie odparowuje wodę jak również powstaje niepożądana cyrkulacja powietrza przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Ciepłe powietrze wchodzi do środka przynosząc ze sobą wilgoć. Powstaje kondensacja na zimnej powierzchni (przede wszystkim na suficie), następnie opary skraplają się i powodują nierówności na lodzie. Wysoka wilgotność stwarza nieodpowiedni klimat dla ludzi, jak również pleśni, gnicia i korozji.

Rozwiązaniem jest zainstalowanie osuszacza
Poprzez zainstalowanie osuszacza można zmniejszyć wilgotność powietrza do odpowiedniego poziomu. Dzięki temu unika się złej nawierzchni lodu, korozji a otrzymuje lepszy klimat w pomieszczeniach dla ludzi. Osuszacz DST jest łatwy w konserwacji. Inwestowanie w osuszacz to inwestować w przyszłość!

 

MAGAZYNY

Korozja
Towary wytwarzane z takich materiałów jak żelazo czy stal wymagają niskiej wilgotności. Pojazdy, samoloty, maszyny i narzędzia nie korodują jeżeli są przechowywane w magazynach, gdzie wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 50%.

Pleśń
Materiały organiczne jak dla przykładu skóra zawierają mikroorganizmy. Na takich materiałach może rozwinąć się grzyb lub pleśń. Jednak nie stanie się to jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu, gdzie są one przechowywane będzie utrzymana poniżej 70%.

Bakterie
Bakterie, aby przetrwać i rozmnażać się, potrzebują dużej wilgotności powietrza. Jeżeli poziom wilgotności otaczającego je powietrza będzie niższy niż 50% RH, większość bakterii nie przetrwa. Granica ta jest szczególnie ważna, gdy chodzi o przechowywanie żywności szczególnie wrażliwej na działanie i rozwój bakterii.

Rozwiązaniem jest osuszanie powietrza
Dzięki użyciu osuszacza, poziom wilgotności względnej w magazynach może być kontrolowany, a produkty mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez pogarszania ich jakości.

MOSTY

Uszkodzenia z tytułu korozji prowadzą do wyższych kosztów budowy mostów. Ochrona przed korozją wymaga utrzymywania środowiska z około 50%RH wokół konstrukcji stalowych.

Malowanie mostów farbami antykorozyjnych podwyższa ich ciężar, co może być niebezpieczne dla stabilności konstrukcji. Zamiast farb antykorozyjnych można zastosować osuszacze, które wymagają minimalnej konserwacji i oszczędzają sporo czasu w porównaniu do malowania farbami. Niejednokrotnie, ochrona antykorozyjna wymaga dotarcia do miejsc trudnodostępnych i osuszacze są wtedy jedną możliwą metodą zabezpieczeń.

MUZEA I ARCHIWA

Obrazy, meble, arrasy oraz gobeliny zawierają mikroorganizmy, które rozmnażają się w warunkach wysokiej wilgotności doprowadzając częstokroć do nieodwracalnych zniszczeń.

Przedmioty i struktury metalowe przechowywane w muzeach narażone są na oksydację i zniszczenie przez korozję.

Celem uniknięcia kosztownych prac odtwórczo-renowacyjnych, szkodliwe warunki środowiskowe w muzeach i archiwach wymagają korekty i nadzoru.
Jeśli względna wilgotność utrzymywana jest na niskim poziomie z wykorzystaniem urządzeń osuszających nie nastąpią procesy korozyjne przedmiotów metalowych, ani też dojdzie do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów.

 

Wszystkie osuszacze DST do naprawy szkód spowodowanych przez wodę są ze stali nierdzewnej i tak zaprojektowane, aby mogły pracować w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Dodatkowo są one wyposażone w przewody o wymiarach standardowych celem umożliwienia łatwego przepływu powietrza.

 • najmniejszy osuszacz DST typu DR 010 B waży tylko 12 kg.
 • Aquasorb AQ 30/31 nie wymaga wylotu wilgotnego powietrza, ponieważ skrapla wodę do pojemnika.
 • Dla usuwania większych szkód spowodowanych wodą często stosuje się Recusorb R060BR, do którego można przyłączyć wagon.
 • W przypadku bardzo poważnych szkód i potrzeby bardzo dużych ilości suchego powietrza DST oferuje możliwość wynajmu urządzeń typu RLZ.
 
 

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Technologia Osuszania jest skuteczna w tworzeniu całorocznej kontrolowanej wilgotności otoczenia, aby uniknąć korozji podczas przygotowania powierzchni. Szybkość korozji przyspiesza wykładniczo ponad 50%RH i najbardziej zgodności powłoki wynosi 80% wilgotności względnej na powierzchni metalu. Efekt bezwładności cieplnej zazwyczaj wymagany otaczającego powietrza 20-30%RH (4-6°C Różnica temperatur od powierzchni do powietrza) poniżej wymaganej wilgotności powierzchniowej pozwalają na to.

Inne metody ogrzewania wymaga pełnego ogrzewania powierzchni, co powoduje bardzo wysokie koszty energii. Chłodzenie jest skuteczne tylko w klimatach, które jest wilgotne przez cały rok i nadal nie można osiągnąć wysuszanie wymagane ze względu na wymóg wilgotności powierzchni.

 

HALE NAMIOTOWE

W pomieszczeniu plastikowym wilgoć szybko skrapla się na suficie i spadając w dół może uszkodzić składowane produkty. Za pomocą osuszacza można sterować poziomem wilgotności w hali namiotowej. Celem uniknięcia pleśni względna wilgotność musi być poniżej 70%, natomiast dla uniknięcia korozji powinna być poniżej 50%.

 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Suche powietrze stanowi najistotniejszy czynnik przy produkcji i składowaniu wyrobów farmaceutycznych. Większość substancji używanych do produkcji farmaceutycznej jest wysoce higroskopijna i wszelkie wchłonięcie wilgoci w trakcie procesu technologicznego ma niekorzystny wpływ na jakość, wagę i trwałość finalnego produktu. Kluczowe jest także środowisko suchego powietrza przy ważeniu i mieszaniu higroskopijnych komponentów tak aby uniknąć lub zredukować do minimum absorpcję wilgoci z otaczającego powietrza.

Kontrola względnej wilgotności jest jednym z najważniejszych czynników w utrzymywaniu sterylnego środowiska. Suche i chłodne powietrze w procesach technologicznych umożliwia wyższą jakość i dłuższy okres użytkowania wyrobów farmaceutycznych. Produkcja tabletek wymaga poziomu wilgotności na poziomie 20-35%RH przy temperaturze 21-24°C.

Poziomy wilgoci
W większości przypadków największy ładunek wilgoci znajduje się w świeżym powietrzu, w którym wilgoć stanowi 5-20% całości nowego powietrza. W zależności od poziomu wilgoci w pomieszczeniu, niezbędnym może być “głębokie osuszenie” świeżego powietrza za pomocą urządzeń osuszających. Siła osuszania sterowana jest czujnikiem względnej wilgotności znajdującym się w przewodzie powracającego powietrza, co całkowicie wystarcza do utrzymywania wymaganego poziomu względnej wilgotności w pomieszczeniu.

Stosowanie systemów klimatyzacji, nawet przy niewielkich dawkach świeżego powietrza, ale przy częstym używaniu drzwi i dużej infiltracji wilgoci z  zewnątrz wskutek różnic ciśnień między pomieszczeniem i światem zewnętrznym, będzie wymagać osuszania całego świeżego powietrza i części powietrza powracającego.

 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Produkty sypkie
Przy produkcji i składowaniu produktów sypkich takich jak np.zupy w proszku ważne jest uprzednie osuszenie pomieszczeń, gdyż produkty mogą ulec zbryleniu w trakcie mieszania lub pakowania. Osuszone obiekty produkcyjne i składowe są gwarancją wysokich standardów jakościowych oraz ciągłości produkcji przez cały rok bez względu na warunki pogodowo-klimatyczne.

Dojrzewalnie serów
Kontrola wilgotności powietrza jest bardzo ważna w procesie dojrzewania sera. W celu uzyskania najlepszej jego jakości, wilgotność oraz temperatura powietrza powinny być utrzymane na właściwym poziomie.

Ryby
Suszenie ryb powietrzem przed ich wędzeniem zapobiega późniejszej utracie wilgotności podczas procesu wędzenia.

Pieczywo
Poszczególne etapy produkcji pieczywa chrupkiego wymagają kontroli wilgotności powietrza. Suche powietrze może zostać dostarczone zarówno w procesie fermentacji, jak i w końcowym etapie suszenia. Jakość produktu finalnego utrzymana jest ponadto poprzez kontrolę wilgotności powietrza zarówno na etapie pakowania, jak i magazynowania.

 

PRZETWÓRNIE MIĘSA 

Samo mięso oraz jego przetwórstwo wymagają surowych zasad higieny oraz zagwarantowania wysokiej jakości produktów. Ze względu na konieczność przetwarzania produktów mięsnych w chłodnych pomieszczeniach, często na sufitach, ścianach i zimnych powierzchniach występuje skraplanie się wilgoci, które w połączeniu z wysoką wilgotnością może spowodować rozwój bakterii i pleśni. Celem uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska wilgotność względna nie powinna przekroczyć 65-70%RH. Większość bakterii umiera lub nie może się rozmnażać przy wilgotności względnej poniżej 50%RH. W pomieszczeniach pozbawionych urządzeń osuszających więcej czasu potrzebne jest na osuszenie pomieszczeń i korytarzy po uprzednim ich umyciu, co powoduje, że są one śliskie, czego skutkiem są przestoje lub zatrzymanie produkcji.

SKŁADOWANIE DREWNA

Ze względu na to, że drewno zwiększa swą objętość przy wchłanianiu wilgoci i kurczy się przy jej usunięciu, jego rozmiary i waga zależą od względnej wilgotności powietrza otaczającego środowiska. Wilgotne drewno jest ciężkie i trudne do obróbki, podczas gdy suche drewno odkształci się lub popęka. Pożądany poziom wilgotności zarówno drewna miękkiego jak i twardego zależy w pewnym stopniu od rodzaju drewna i zamierzonego użycia.

Zawartość wilgoci w drewnie
Celem osuszania składów drewna jest zawsze osiągnięcie stałych poziomów temperatur I wilgotności w składzie, tak aby dostawca drewna mógł zagwarantować odbiorcy wysoką jakość dostarczanego towaru.

Recusorb działa na zasadzie odzyskiwania ciepła i może wykorzystywać parę, prąd, gaz lub gorącą wodę jako źródło zasilania w energię.

Zawartość wilgoci w drewnie równa jest wadze wody w drewnie podzielonej przez wagę całkowicie wysuszonego drewna wyrażonej w formie procentowej. Zawartość wilgoci w drewnie na poziomie 8-10% osiągana jest przy 40-55% wilgotności względnej.

Urządzenie osuszające utrzymuje względną wilgotność składu drewna w pożądanym zakresie niezależnie od temperatury w składzie.

Dostawcy pragnący zagwarantować jakość swego drewna powinni rozważyć zastosowanie urządzeń osuszających w swych składach.

SPRZĘT WOJSKOWY

Technologia osuszenia umożliwia utrzymywania sprzętu wojskowego w podwyższonym stanie gotowości bez ponoszenia dużych kosztów tradycyjnej konserwacji.

 • Składowany sprzęt nie wymaga regularnych inspekcji czy konserwacji przynosząc wymierne oszczędności czasu i zasobów ludzkich.
 • Delikatny sprzęt elektroniczny utrzymywany jest w sprawności i gotowości bojowej.
 

WODOCIĄGI I STACJE POMP

Problemy nadmiernej wilgotności występują najczęściej w miesiącach o wysokiej wilgotności, stąd stała kontrola poziomu wilgotności nie dopuści do skraplania się wilgoci i korozji na powierzchniach metalowych. Kontrola poziomu wilgoci ma także istotny wpływ na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych.

Wilgoć nie skropli się na powierzchni, jeśli otaczające powietrze ma punkt rosy niższy od temperatury powierzchni.

 

WYROBY CUKIERNICZE

Czekolada
Naloty tłuszczu lub cukru są najczęstszymi problemami przy produkcji oraz składowaniu wyrobów czekoladowych i mogą pojawić nawet kilka godzin po zakończeniu produkcji jeśli wilgotność otaczającego powietrza przekracza 60%RH.

Zastosowanie suchego powietrza w schładzaniu produktów czekoladowych chroni je przed osadzaniem się na nich nalotów i wilgoci, co umożliwia podwyższenie standardów higienicznych oraz nie dopuszcza do przyklejania się produktów do przenośnika taśmowego.

Powlekanie warstwą cukru
Ten proces technologiczny wymaga dokładnej kontroli wilgotności otaczającego środowiska, w przeciwnym wypadku produkty przylepiają się do siebie. W porach roku o podwyższonej wilgotności oznacza to dłuższy okres suszenia i powlekania produktów cukrem.

Dzięki osuszaczom można zagwarantować takie same warunki dla procesu technologicznego oraz taką samą jakość wytwarzanych produktów przez cały rok.

Pakowanie
Suche powietrze w trakcie procesu pakowania zabezpiecza przed przylepianiem się wyrobów cukierniczych do maszyn lub opakowań. Oprócz tego, często zdarza się, że kartony i tacki do pakowania przylepiają się do wilgotnych maszyn pakujących.

Cukier
W przypadku zbyt dużej wilgotności w magazynach, składowany cukier luzem lub w workach często zbryla się lub rozpuszcza. Stąd niezbędna częsta kontrola wilgotności powietrza i wentylowanie pomieszczeń magazynowych osuszonym powietrzem.

 

ŻEGLUGA

Osuszanie ładowni
Ładunki higroskopijne takie jak kawa, herbata ,tytoń, papier czy towary sproszkowane są szczególnie narażone na wilgoć podczas transportu drogą morską poprzez różne strefy klimatyczne. Gdy temperatura otoczenia spada, powietrze w ładowni ochładza się powodując wzrost względnej wilgotności często do poziomu skraplania.

Osuszanie platform wiertniczych i statków
Wilgoć w połączeniu z agresywnym działaniem soli jest głównym powodem korozji konstrukcji morskich, co może znacznie obniżyć żywotność maszyn i urządzeń oraz uszkodzić sprzęt elektryczny.

Chociaż antykorozyjna ochrona maszyn i urządzeń może nie być konieczna lub praktyczna w trakcie ich stałego użycia, to należy ją poważnie potraktować w okresach przestojów lub napraw.

Technologia osuszania będzie mieć korzystny wpływ na jakość funkcjonowania maszyn i urządzeń, a także zbiorników, ładowni, biur, kabin i innych nieogrzewanych pomieszczeń.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE

AERIAL ASE 200 AERIAL ASE 200
Producent: AERIAL
Cena:

11 635,80 zł

Cena netto: 9 460,00 zł

szt.
zobacz więcej
AERIAL ASE 300 AERIAL ASE 300
Producent: AERIAL
Cena:

13 371,00 zł

Cena netto: 10 870,73 zł

szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl